Tv Shqip Live

TV Shqiptare Live 24/24 h

loni


Tv shqiptare live .Të gjitha përmbajtjet e kanaleve që gjenden në web site nuk janë pjesë e serverave tanë, as është krijuar ose ngarkuar nga ne ,thjesht vepron si një motor kërkimi që gjen serverë që transmetojnë kanale shqiptare, nuk është përgjegjës për këto transmetime. Nëse disa nga transmetimet shkelin të drejtat tuaja ju mund të kërkoni që ai transmetim të ndërpritet automatikisht nga përgjegjësit e serverëve që bëjnë transmetimin. Ky veprim do të ju sigurojë që transmetimi i kanalit/eve të hiqet edhe nga websiti yne  dhe websajteve tjera që i përdorin këta serverë.

——————————————————————————————————————–